فصلنامه علمی تخصصی (دانشگاه و توسعه) برای شماره نخست خود، فراخوان مقاله داد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۱ | 

فصلنامه علمی تخصصی «دانشگاه و توسعه» برای انتشار نخستین شماره خود با دعوت از کلیه محققان و پژوهشگران فعال در عرصه مطالعات و پژوهش های مرتبط با بخش آموزش عالی، دانشگاه و توسعه فراخوان مقاله داد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، این فصلنامه به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیر مسئولی دکتر داود حاتمی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری برای شماره نخست خود در محورهای ذیل فراخوان مقاله داد:

 1. اقتصاد و مدیریت دانشگاه؛
 2. نقش دانشگاه در اقتصاد ملی، منطقه ای و محلی؛
 3. نقش آموزش عالی  و دانشگاه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی در سطوح  محلی، منطقه ای و ملی؛
 4. نقش دانشگاه در صلح و پایداری؛
 5. رشد، توسعه و تکامل دانشگاه؛
 6. آینده دانشگاه و دانشگاه آینده؛
 7.  راهبردها، سیاست ها و برنامه های روز آموزش عالی و دانشگاه های ایران؛
 8. مسائل و چالش های آموزش عالی و دانشگاه های ایران؛
 9. رابطه دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه مدنی و رسانه ؛
 10.  رابطه دانشگاه و توسعه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته.
   

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینند.


کلیدواژه ها: فصلنامه دانشگاه و توسعه |