انتخاب دکتر رضا منیعی به عنوان مدیر فعال برتر دستگاه اجرایی در حوزه آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 

از سوی مرکز آمار ایران دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان مدیر فعال برتر دستگاه اجرایی در حوزه آمار انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه همزمان با روز ملی آمار و برنامه ریزی و در مراسمی که بدین منظور با حضور دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران، دکتر پیروزبخت رییس سازمان استاندارد ایران، مقامات کشوری، متخصصان، محققان، صاحبنظران و اهالی علم آمار در سالن غدیر وزارت کشور برگزار شد، از سوی دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اهدای لوح تقدیر از دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه و دبیر کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی شد.

گفتنی است که این انتخاب به پاس فعالیت های مربوط به مدرن سازی نظام آماری و اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و بهبود مستمر فرایندها صورت پذیرفت.


کلیدواژه ها: برنامه ملی توسعه آمار کشور | دکتر نوبخت | روز ملی آمار و برنام ریزی | دکتر رضا منیعی | مدرن سازی نظام آماری | مرکز آمار ایران |