فیلم‌ها

گزارش تصویری رویداد علمی انتشار کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تیزر معرفی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گزارش تصویری آیین گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس موسسه

گزارش صدا و سیما از آیین پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مهمترین فعالیت های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۶ مهمترین فعالیت های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از آذر ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۷