سخنرانی دکتر عباس رشنوادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 

دکتر عباس رشنوادی عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی آموزش عالی موسسه، مقایسه نظام ارزیابی موسسات علمی در ایران و آلمان را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۲۳ مهرماه در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: دکتر عباس رشنوادی | مقایسه نظام ارزیابی موسسات علمی در ایران و آلمان |