پنل‌های برگزار شده - گزارش بیست و پنجمین پنل میز آینده پژوهی منتشر شد
گزارش بیست پنجمین پنل میز آینده پژوهی با تامل بر موضوع "فضای مجازی و آینده آموزش عالی" منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه این پنل با حضور دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، دکتر نسرین نورشاهی رییس موسسه، دکتر هادی خانیکی رئیس کرسی یونسکو در ارتباطات علم و فناوری، دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر حمید کارگرمشاور معاون آموزشی وزارت علوم، دکتر حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمان های مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و مدیران و  اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در روز دوشنبه یازدهم شهریورماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد.
 

گفتنی است  این پنل به سفارش معاونت آموزشی وزارت علوم و در راستای سلسله نشست های میزآینده پژوهی آموزش عالی مستقر در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. 

علاقمندان می توانند گزارش فایل پنل را از لینک زیر دریافت نمایند.