کنفرانس ساماندهی آموزش عالی برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۵ | 

با حمایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی سناریو های پیش رو توسط دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کنفرانس ۲۱ آبانماه سال جاری با دبیری علمی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دانشکده فنی شریعتی دانشگاه فنی و حرفه ای و با محورهای زیر برگزار می شود. 

  • نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و ماموریت دانشگاهها و زیر نظام ها
  • نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد و قوانین
  • بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساماندهی آموزش عالی
  • ساماندهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت های جغرافیایی
  • نقد و بررسی رویکردهای تجمیع واحد ها و مراکز
  • از ساماندهی تا سامان یابی: مسایل پیش رو
  • چالش های ساماندهی آموزش عالی با تاکید بر نقش هیات امنا و استقلال دانشگاهی
  • مطالعات تطبیقی ساماندهی آموزش عالی در کشورهای مختلف

دریافت پوستر کنفرانس
ورود به وبگاه کنفرانس