قدردانی معاون سابق آموزشی وزارت علوم از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲ | 

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون سابق آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از زحمات موسسه در زمان تصدی معاونت آموزشی قدردانی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در بخشی از این نامه آمده است: خدا را سپاس که بر من منت نهاد و توفیق خدمت و ادای وظیفه در کسوت معاون آموزشی وزارت علوم را از سال ۹۳ با شعار کنترل کمی، ارتقاء کیفی و اقتدار و هماهنگی نصیبم ساخت. این توفیق که با حسن اعتماد دکتر محمد فرهادی و تداوم آن از سوی دکتر منصور غلامی وزیر محترم میسر گشت، فرصتی گرانسنگ را در اختیار اینجانب قرارداد تا به قدر وسع و توان، در پیشبرد اهداف ارزشمند نظام آموزش عالی کشور بکوشم و دانش، آموزه ها و تجارب اندک خویش را در این مسیر به کار بندم. 

اینک که دوران مسئولیت اینجانب رسما خاتمه یافته لازم می دانم از همراهی کلیه همکاران عزیزم در حوزه معاونت آموزشی، اعضا محترم شورای گسترش و برنامه ریزی، تلاش های مجدانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و از همه مهمتر معاضدت وزیر محترم و سایر حوزه های ستادی تشکر کنم. 

اطمینان دارم که نظام آموزش عالی کشور همچنان مسیر تعالی و بهبود را خواهد پیمود و اینجانب نیز همچنان  وفادار و در خدمت نظام آموزش عالی کشور خواهم بود. 


کلیدواژه ها: دکتر شریعتی نیاسر | معاون آموزشی | وزارت علوم |