دوره‌های برگزار شده - برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس و اخلاق معلمی
دوره روش ها و فنون تدریس و اخلاق معلمی به مدت ۲ روز در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی همدان توسط جناب آقای دکتر پرویز ساکتی برگزار گردید.