کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

چاپ کتاب پژوهش در آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/4/18 | 

کتاب "پژوهش در آموزش عالی ایران مروری بر پنجاه سال فعالیت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش" عالی راهی بازار نشر شد.

 

کتاب "پژوهش در آموزش عالی ایران مروری بر پنجاه سال فعالیت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی" توسط دکتر غلامرضا ذاکرصالحی تالیف و در۱۱۳ صفحه، به بهای ۴۰۰ هزار ریال  توسط انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در بخشی از مقدمه چنین بیان کرده اند:

توسعه و ارتقای مطالعات آموزش عالی در سطوح بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای رکن اصلی مأموریت مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی را تشکیل می‌دهد. امروزه مطالعات آموزش عالی یک حوزه میان رشته‌ای و چند بعدی است که دارای ریشه‌های آکادمیک و قلمروهای مطالعاتی گسترده‌ای است.

در غرب، دوره مطالعات آموزش عالی از سال ۱۸۹۳ میلادی با ارائه درس «وضعیت و مسایل کنونی آموزش عالی امریکا و اروپا» توسط استنلی هال آغاز شد. اما در دهه‌های اخیر، مقاله شاخص درسل و می‌هیو (Dressel & Mayhew) تحت عنوان «آموزش عالی به عنوان حوزه‌ای مطالعاتی» که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد، مجدداً روحی دوباره به این قلمرو علمی بخشید و توسط صاحبنظران دیگری پیگیری شد. در دهه هفتاد، تأسیس رشته‌های آموزش عالی در این حوزه مطالعاتی در دانشگاهها توسعه یافت. به گونه‌ای که اکنون در امریکا بیش از ۱۵۰ برنامه آموزش عالی ارائه می‌شود.

به تدریج با اضافه شدن ذی‌نفعان خارجی بویژه در بخش صنعت و مقامات دولتی و تعامل گسترده دانشگاهها با سایر بخش‌ها، آموزش عالی با مسایل و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردید و نیاز به توسعه دانش و مهارت در این زمینه افزون شد. اکنون موضوع نقش آموزش عالی در توسعه ملی و مسایلی چون رابطه دانشگاه، دولت و صنعت در صدر مباحث مربوط به توسعه دانش بنیان قرار دارد.


کلیدواژه ها: پژوهش در آموزش عالی ایران | غلامرضا ذاکر صالحی | مروری بر پنجاه سال فعالیت پژوهشی |