وزیر اسبق علوم: حرف‌های علم و فناوری را باید از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی شنید

 | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، گفت: کشور باید جدیدترین حرف های علم، فناوری و نوآوری را از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بشنود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، جعفر توفیقی شامگاه چهارشنبه در پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی که در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۷۶ که مسئولیت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر عهده گرفتم، راهبرد اصلی را استقلال دانشگاه ها قرار دادم؛ همچنین مطالبات در زمینه اختیارات برنامه ریزی درسی را به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی واگذار کردم.
وی افزود: این تفویض اختیار یک تصمیم کلیدی محسوب می شد چرا که به شورای عالی انقلاب فرهنگی اتصال داشت و نیازمند پشتوانه های قوی بود. بر این باور بودم که وزارت علوم باید مسائل تفکری را به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی واگذار کند؛ از این رو، معین سرپرست اسبق وزارت علوم در سال ۷۸ مدیریت این موسسه را به من واگذار کرد.
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری، خاطرنشان کرد: بهترین تجربه ام در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، راه اندازی دوره دکتری آموزش عالی بود که نقطه عطفی در تربیت نیروی انسانی آموزش عالی است.
توفیقی افزود: با راه اندازی این دوره، مهمترین دستگاه علمی کشور مجبور نبود از سایر رشته ها وام بگیرد و امروز ده ها دانش آموخته در رشته آموزش عالی به جامعه عرضه شد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت درباره تغییر عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه مقرر شد وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام دهد که با قبول مسئولیت این اقدام، دبیرخانه را در موسسه پژوهش و برنامه ریزی قرار دادم.
وی با تاکید بر نکات کلیدی پیشرفت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در آینده، تاکید کرد: این موسسه باید نقش تصمیم ساز و اتاق فکر نظام علمی کشور را ایفا کند و موسسه ای که ادعای اتاق فکر بودن دارد باید سازمانی هوشمند باشد.
به گفته توفیقی، توفیق دیگر این موسسه احاطه به تمام محیط‌های ملی و بین المللی است تا به روزترین دانش ها را در اختیار داشته باشد. همچنین تحلیل دقیق از اکوسیستم های جدید علم، فناوری و نوآوری باید به دیگر ویژگی های موسسه افزوده شود و دائم این اکوسیستم را تجزیه و تحلیل و جایگاه خود را به طور مستمر بازنمایی کند.
وی تاکید کرد: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نمی تواند جایگاه ایستا در نظام علم و فناوری داشته باشد، بنابراین به طور مستمر باید جایگاه خود را برای ارتقاء نقش پیشرو، بازخوانی کند.
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: علیرغم اینکه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم است اما در یک محیط رقابتی با سایر نهادهای پژوهش و فناوری در حوزه علم قرار دارد.
توفیقی تاکید دارد که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی باید به همکاری های بین المللی دامن بزند و با سازمان های جهانی مشابه خود ارتباط داشته باشد.


کلیدواژه ها: دکتر جعفر توفیقی | پنجاهمین سال تاسیس موسسه | رئیس پژوهشگاه صنعت نفت |