در مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه از کتاب تاریخ اجتماعی موسسه رونمایی شد

 | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 

کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با عنوان ایستاده در گذر ایام نوشته مقصود فراستخواه رونمایی شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه، همزمان با برگزاری پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نوشته مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی مؤسسه رونمایی شد.
جعفر توفیقی رئیس اسبق مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی و نسرین نورشاهی رئیس فعلی این مؤسسه و عباس بازرگان عضو اسبق موسسه از کتاب فوق رونمایی کردند.
در بخش دیگری از این مراسم از اکبر اعتماد بنیانگذار مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، علی اکبر سیاری مؤسس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، عباس بازرگان بنیانگذار آمار آموزش عالی ایران و احمد داوری اردکانی عضو بازنشسته هیأت علمی مؤسسه علمی مؤسسه تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم سالن اجتماعات موسسه به نام علی اکبر سیاری بنیانگذار مؤسسه، نامگذاری شد.


کلیدواژه ها: تاریخ اجتماعی موسسه | ایستاده در گذر ایام | مقصود فراستخواه | پنجاه سالگی موسسه | سالن قلم | کتابخانه ملی | رونمایی | جعفر توفیقی | عباس بازرگان | علی اکبر سیاری | احمد اردکانی | نسرین نورشاهی | اکبر اعتماد |