معاون آموزشی وزارت علوم: موسسه پژوهش و برنامه ریزی، اتاق فکر آموزش عالی است

 | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، نقش اتاق فکر را در آموزش عالی و برنامه ریزی ایفا می کند چرا که اتاق فکر بازوی اصلی مدیران اجرایی در همه دستگاه ها است.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه: پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی عصر چهارشنبه در سالن قلم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
مجتبی شریعتی نیاسر با حضور در این مراسم، اظهار کرد: از عمر پژوهش و برنامه ریزی در کشور نیم قرن گذشت و به بهانه این محافل و گفت و گوها باید تامل کنیم که در برنامه ها و امور اجرایی چقدر منطبق با نگاه کارشناسانانه و برنامه ریزی های منبعث از نگاه دقیق صابنظران هستیم.
وی با اشاره به مدیران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در طول سال ها، گفت: مدیران زیادی در این موسسه رفت و آمد کردند اما کوتاه بودن دوران مدیریت محل سوال است.
معاون آموزشی وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: جهت گیری در آموزش عالی، رسیدن به جایی است که دانشگاه های نسل جدید به صورت کارآفرین در جامعه خودشان را نشان دهند؛ منظور از دانشگاه کارآفرین، کنترل کمیت ها و ارتقاء کیفیت ها همچنین در نظر داشتن نقش بیشتر دانش آموختگان است.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: نکته مورد غفلت قرار گرفته، سرنوشت دانش آموختگان دانشگاه ها و نقش آفرینی آنها در جامعه است چرا که این خروجی ها نقش موثری در رفع مشکلات کشور دارند. در همین زمینه از پنج شش سال گذشته وضعیت بی رویه کمی در دانشگاه کنترل شده است اما در بحث ارتقاء کیفیت راه درازی داریم.
این مسئول وزارت علوم، اظهار کرد: در بحث کیفیت، آموزش فقط درس و تدریس و پژوهش صرفاً مقاله نویسی نیست بلکه راهکار یا نگاه تحولی دیگری باید برای اثربخشی دانش آموختگان دنبال شود.
شریعتی نیاسر در مورد مهارت افزایی دانشجویان با اشاره به نقش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این زمینه، گفت: در آموزش عالی، امسال به عنوان سال مهارت افزایی نامگذاری شده است.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به رمز موفقیت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تاکید کرد: عزم و اراده مدیران در استفاده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی برای برنامه ریزی در حوزه آموزش عالی، دیده می شود. به نظر می رسد در کشورمان برنامه ریزی جدا از عرصه اجرا است و مدیران برنامه ریزی و کارشناسان پیوندی با هم ندارند؛ در حالی که این رویکرد باید تغییر کند و اصلاح شود.
وی در مورد گسترده تر شدن فعالیت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: موسسه باید در دانشگاه ها حضور فیزیکی فعال داشته باشد تا با جامعه علمی تعامل برقرار و برخی گردهمایی ها را در مراکز آموزش عالی برگزار کند.
به گفته شریعتی نیاسر، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در کنار تحلیل وضعیت باید راه حل هم داشته باشد اما متاسفانه در نظام مدیریتی و اجرایی ایران، مدیران به تنها مسئله ای که رسیدگی نمی کنند، فکر و برنامه ریزی است چرا که دچار روزمرگی شده اند.
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: کارشناسانه نبودن تصمیم سازی ها منجر به عدم موفقیت مصوبات در عرصه اجرا می شود. همچنین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی باید بتواند در طرح تدوین استراتژی توسعه آموزش عالی، بایدها و نبایدها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه آموزش و پژوهش باید پیوند معناداری داشته باشند، اظهار کرد: همانطور که اشتغال دانش آموختگان را رصد می کنیم باید مقداری هم در برنامه ریزی، خودمان را رصد کنیم.


کلیدواژه ها: پنجاهمین سال تاسیس موسسه | سالن قلم | کتابخانه ملی | مجتبی شریعتی نیاسر | اتاق فکر آموزش عالی |