دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 

کتاب “دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی” به کوشش سید هادی مرجایی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به چاپ رسید.

 

کتاب محموعه مقالات “دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی” به کوشش دکتر سید هادی مرجائی در ۱۵۸ صفحه، به بهای ۵۰۰ هزار ریال توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه در این کتاب شش مقاله در حوزه دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی به چاپ رسیده است. 
عناوین مقالات این مجموعه را می خوانید: 
 
  • پارادایم کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم (کارآفرین): یعقوب مهارتی، احسان سالاری
  • مولفه های اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی: سید هادی مرجایی
  • مروری بر سیاست ها و قوانین کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در ایران: غلامرضا ذاکر صالحی
  • دانشگاه و کار،رینی: بررسی پیش برنده ها و بازنده ها: مهتاب پورآتشی
  • مسائل و چالش های کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای ایران

کلیدواژه ها: دکتر سید هادی مرجائی | دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی |