معاون پژوهشی وزارت علوم خواستار افزایش مراودات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با حوزه ستادی وزارت علوم شد

 | تاریخ ارسال: 1398/3/21 | 

دکتر مسعود برومند در بازدید از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خواستار مراوده بیشتر موسسه با حوزه ستادی وزارت علوم با توجه به وجود ظرفیت های علمی مناسب در موسسه شد


به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم و مدیران آن معاونت از بخش های مختلف موسسه دیدن کردند. در این بازدید که در آستانه برگزاری مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی انجام شد، دکتر شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی، دکتر محمد سعید سیف مدیر کل ارتباط با صنعت و همچنین دکتر علی نیکبخت مشاور و رئیس دفتر معاونت پژوهشی دکتر برومند را همراهی می کردند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ضمن بازدید از بخشهای مختلف موسسه در جلسه شورای مدیران موسسه حضور یافت و با تاکید بر اینکه پژوهش باید نیاز جامعه را رفع کند اعلام نمود: پژوهش باید در زندگی مردم تاثیرگذار باشد تا تبدیل به ارزش شود. وی با اشاره به اینکه برنامه ها و سندهای راهبردی به قدر کافی تدوین شده است خواستار عملیاتی شدن موارد درج شده در این اسناد شد.
دکتر برومند همچنین اعلام نمود: رعایت اصول انسانی از ضروریات موفقیت یک سازمان است و باعث انسجام فکری و تیمی در درون سازمان می شود. 
وی افزود ماموریتهایی در وزارت علوم وجود دارد که نیاز به توجه بیشتری دارد و ما در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم در حال انجام این ماموریتها هستیم و برای به ثمر رساندن آنها نیازمند هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای مراکز پژوهشی همچون موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی هستیم و در همین راستا از واگذاری چند ماموریت جدید در حوزه مسائل روز و کاربردی نظام آموزش عالی کشور به موسسه خبر داد. دکتر برومند تاکید کرد طرح های پژوهشی که در موسسه انجام می شود باید با نگاه به آینده انجام شود اما در عین حال چالش های امروز را نیز حل کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم با نام بردن برخی از طرح های پژوهشی انجام شده در موسسه همانند طرح نیاز سنجی نیروی انسانی، به طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی که توسط موسسه انجام می شود اشاره و اعلام کرد: این طرح یکی از طرح های کاربردی است که در موسسه در حال انجام است و نتایج آن بصورت منظم برای وزارت علوم و نهاد های تصمیم گیر و تصمیم ساز ارسال می شود.
در ابتدای این جلسه دکتر نسرین نورشاهی ضمن خوش آمد به معاون پژوهشی وزارت علوم و مدیران ایشان  به ارتباط نزدیک موسسه با حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم اشاره و دکتر برومند را مدیری عملگرا توصیف نمود.
همچنین در این دیدار دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه و نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی موسسه یافته های خود در مورد سیر تاریخی تاسیس موسسه و علل و عوامل این موضوع و همچنین فراز فرودهای تاریخ موسسه را بصورت خلاصه برای حاضرین تشریح نمود.