مراسم پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 | تاریخ ارسال: 1398/3/12 | 
مراسم پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود.
 

مراسم پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با شعار «نیم قرن پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی» “تجربه گذشته، تلاش امروز، افق آینده” ۲۹ خرداد ماه در محل سالن قلم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه این مراسم با حضور مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، روسای برخی از دانشگاهها، دانشکده ها و پژوهشگاهها، اساتید دانشگاه و اعضای حال و گذشته موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.