حضور مدیر و کارشناسان گروه پژوهشهای آماری موسسه در کارگاه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/17 | 

مدیر و کارشناسان گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات  در کارگاه آموزشی " نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی" مشارکت نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این کارگاه که به دعوت مرکز آمار ایران برگزار شد در خصوص چارچوب ملی تضمین کیفیت و حوزه ها و اصول کلی موجود در این چارچوب استاندارد بحث و گفتگو صورت پذیرفت.

همچنین دکتر میرابی مدیر گروه پزوهشهای آماری و فناوی اطلاعات موسسه اقدامات انجام شده در موسسه در مورد افزایش کیفیت داده ها در سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی (سهام) را برای حاضرین تشریح نمود. 

گفتنی است است این کارگاه به مدت چهار روز به میزبانی مرکز آمار ایران برگزار شد.


کلیدواژه ها: کیفیت داده | چارچوب ملی تضمین کیفیت | مرکز آمار ایران | گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات | سهام | سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی |