به مناسبت روز معلم نشست زیست معلمی من با حضور اعضای هیأت علمی موسسه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1398/2/17 | 

به مناسبت روز معلم نشست زیست معلمی من با حضور اعضای هیأت علمی موسسه برگزار شد.


به مناسبت گرامی داشت روز معلم نشست صمیمی زیست معلمی من با حضور رئیس، معاون پژوهشی و اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست که به دعوت رئیس موسسه برگزار شد شرکت کنندگان در فضایی صمیمی درباره خاطرات خود از تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، اشتراک تجربه های خود با دیگران در زمینه معلمی موفق و شیوه های یاددهی و یادگیری و بیان داستان هایی از معلمان خوب گذشته خود پرداختند.


کلیدواژه ها: زیست معلمی من | مراسم روز معلم | روز معلم |