برگزاری نخستین دوره پسا دکتری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 

برگزاری نخستین دوره پسا دکتری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

نخستین دوره پسا دکتری در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با نام "چارچوبی برای گذار به آموزش پایدار بر پایه اندیشه ورزی نقادانه" با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه با انجام تفاهم نامه ای بین موسسه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمید جاودانی دانشیار موسسه به عنوان مسئول طرح پسا دکترا و مطهره حمزه رباطی بعنوان پژوهشگر پسا دکتری معرفی شدند.

گفتنی است دوره یاد شده در مدت دوازده ماه در موسسه برگزار می شود.


کلیدواژه ها: دکتر حمید جاودانی | اندیشه ورزی نقادانه | آموزش پایدار | دوره پسا دکتری | مطهره حمزه رباطی |