پنل‌های برگزار شده - برگزاری پنل بیست چهارم میزآینده پژوهی با موضوع: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان

در راستای برگزاری پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و چهارمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان" برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این پنل  با حضور ریاست موسسه، ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمان های مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و مدیران و  اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد.

علاقمندان می توانند گزارش فایل پنل را از لینک زیر دریافت نمایند