مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/1/28 | 
مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی به همت معاونت پژوهشی موسسه در حوزه های مختلف آموزش عالی تدوین و منتشر شد.

عناوین این گزارش ها را می خوانید:
 
گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پژشکی در وزارت بهداشت (پژوهشگر: حمید جاودانی حاجی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
بررسی تطبیقی ساختار دانشگاهها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای کوچک سازی دانشگاهها و گروههای تحصیلی (پژوهشگران: سمیه فریدونی، زهرا رشیدی، شادی روحانی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران (پژوهشگر: مهتاب پورآتشی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
مطالعه تطبیقی دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت هایی برای ایران (پژوهشگر: مهتاب پورآتشی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
جهانی شدن دانشگاهها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی (پژوهشگر: زهرا رشیدی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاههای ایران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (پژوهشگر: زهرا رشیدی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
الزامات و زیر ساخت های لازم برای جذب دانشجویان بین المللی در ایران (پژوهشگر: یعقوب انتظاری) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
الزامات و زیر ساخت های جذب دانشجویان بین المللی به ایران (پژوهشگر: غلامرضا ذاکر صالحی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلیدواژه ها: مجموعه گزارش های تخصصی راهبردی آموزش عالی |