دکتر نورشاهی: یکسان نگری در مطالعات آموزش عالی یک نوع آفت است

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 
دکتر نورشاهی: یکسان نگری در مطالعات آموزش عالی یک نوع آفت است

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از ایرنا، دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در هفدهمین مجمع اتحادیه دانشگاه های غیردولتی، اظهار کرد: سال ۸۰ بحث پیش بینی کاهش جمعیت دانشجویی مطرح شد، اما متاسفانه جدی گرفته نشد و این روند تا سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.
وی در مورد رصد اشتغال دانش آموختگان، گفت: رصد اشتغال دانش آموختگان سال ۹۳ تا پایان امسال نتایج احصا می شود. در بحث رصد اشتغال دانش آموختگان، دانشگاه های غیردولتی فعال تر از دانشگاه های دولتی عمل کردند.
دکتر نورشاهی تاکید کرد: اگر موسسات غیردولتی در سایت خود نتایج اشتغال دانش آموختگان را به عنوان یک شاخص به اطلاع عموم برسانند، روی پذیرش بدون کنکور تاثیر می گذارد. 
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، یکسان نگری در مطالعات آموزش عالی را نوعی آفت دانست و گفت: این یکسان نگری سیاست گذاری ها را به نتیجه نمی رساند و سیاست گذاری ها باید متناسب با ویژگی های خاص هر حوزه متناسب صورت گیرد. غیردولتی ها شاخص های خاص خود را دارند و باید با ویژگی خاص خودشان مورد سنجش و مداقه قرار گیرند.
دکتر نورشاهی ضمن تاکید بر پتانسیل های دانشگاه های غیردولتی به روسای این دانشگاه ها تاکید کرد که با جدی گرفتن ماموریت گرایی، تقسیم کار داشته باشند.
وی افزود: غیرانتفاعی ها می توانند در یک طرح پایلوت برای ماموریت گرایی، پیشگام شوند و سپس این الگو را به وزارت علوم و سایر دانشگاه ها ارائه دهند. 
وی همچنین بر پیشگام شدن غیرانتفاعی ها در فعال کردن شبکه کیفیت و اعتبار بخشی تاکید کرد و گفت: اعتبار بخشی باید به نهادهای حرفه ای و تخصصی واگذار شود و وزارت علوم در این زمینه نباید ورود کند.
به گفته رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم وظیفه سیاست گذاری را بر عهده دارد. غیردولتی ها می توانند ظرفیت متنوع ایجاد کنند و یکی از این اقدامات، جذب دانشجوی خارجی است و روی این مسئله سرمایه گذاری کنند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از اقداماتی که غیردولتی ها پتانسیل اجرای آن را دارند، تمرکز روی آموزش های مهارتی است تا ضمن تلورانس بخشی به پتانسیل های خود با توجه به اقتصاد مقیاس سرپا بمانند تا این دوران را پشت سر بگذارند.


کلیدواژه ها: جذب دانشجوی خارجی | هفدهمین مجمع اتحادیه دانشگاه های غیردولتی | دکتر نسرین نورشاهی |