دانشگاهها می توانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود به حل مسائل جامعه کمک کنند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۸ | 
دانشگاهها می توانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود به حل مسائل جامعه کمک کنند.
 

دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتها با بیان اینکه به نمایندگی از اتاق فکر وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به ارائه سخنرانی در خصوص برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌پردازد گفت: در تاریخ بشر دیرینه‌شناسان به زودرس بودن فرزند انسان اشاره داشته‌اند که در هر مرحله از زندگی خود نیازمند کمک افراد بوده است. این مسأله که از ابتدا به عنوان یک نیاز اجتماعی همراه با ذات بشر بوده، مورد توجه است. با این حال این نیاز ذاتی گاهی به دست فراموشی سپرده می‌شود که در دو سه دهه گذشته نهادهای علمی تلاش کرده‌اند تا با طرح مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی را با این نگرش برجسته سازند که تمامی نهادهای ساخته بشر همچون بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان های علمی و آکادمیک و نهادهای خیریه در ذاتشان احساس مسئولیت اجتماعی را دارند.»

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر نورشاهی در ادامه افزود: از منظر حوزه آکادمیک مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها دربرگیرنده مؤلفه‌های چون حقوق بشر، توسعه پایدار، شناسایی تمایزات و ویژگی‌ها مانند شناسایی جنسیت و اقلیت‌ها، اخلاقیات، مدیریت سازمانی و شاخص بشردوستانه است. بر این اساس دانشگاه‌ها می توانند تا با برنامه‌ریزی استراتژیک مسئولیت اجتماعی خود بر اساس مدل نظری در چهار گام؛ ارزش‌ها، مدیریت، اقدامات و سنجش اثرگذاری به ایجاد برنامه‌ای راهبردی و با راهبری مدیران در اقدامی همسو با سازمان‌های خیریه به نتایج مؤثری در رفع مسائل اجتماعی بپردازند.»  

گفتنی است پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتها با محوریت «مدل‌های برنامه‌ریزی، مدل‌های اجرا و استاندارهای گزارش‌دهی» در تاریخ ششم اسفندماه جاری در محل مؤسسه خیریه محک برگزار شد.

کلیدواژه ها: دکتر نسرین نورشاهی | پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتها | مؤسسه خیریه محک |