سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۸ | 
سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان "اثر مولفه های سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار با رویکرد خرد و کلان" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.
کلیدواژه ها: دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال | وزارت تعاون | دکتر علاالدین ازوجی | مدرسه طبیعت نوج | نشست هم اندیشی | آموزش عالی پایدار | روز هوای پاک | موسسه آموزش عالی گیل | اثر مولفه های سرمایه انسانی | بهره وری نیروی کار |