برگزاری پنل علوم انسانی و مسئولیت اجتماعی در توسعه پایدار ملی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۴ | 
پنل تخصصی "علوم انسانی و مسئولیت اجتماعی در توسعه پایدار ملی" با حضور اساتید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در نخستین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت برگزار می شود. 
 

به گزارش روابط عمومی موسسه این پنل روز یکشنبه پنجم اسفند ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل کتابخانه ملی و به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

در این پنل دکتر فراستخواه، دکتر نورشاهی، دکترذاکرصالحی، دکتر روشن و دکتر مرجایی از اعضای هیأت علمی موسسه و دکتر مریم برادران عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به بیان دیدگاههای خود می پردازند.

گفتنی است نخستین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روزهای پنجم و ششم اسفندماه در محل کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود. 


کلیدواژه ها: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی | دکتر نسرین نورشاهی | دکتر مقصود فراستخواه | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | کتابخانه ملی | مسئولیت اجتماعی | دکتر احمدرضا روشن | دکتر هادی مرجائی | دکتر برادران |