دومین پنل علمی و سیاست پژوهی پایداری توسعه در ایران و مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها در برابر آن برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 
دومین پنل علمی و سیاست پژوهی "پایداری توسعه در ایران و مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها در برابر آن" برگزار می شود
 

به گزارش روابط عمومی موسسه این پنل با هدف مشارکت برای پاسخگویی اجتماعی آموزش­ عالی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجام مسؤولیت­های اجتماعی و با تأکید بر توسعه پایدار توسط موسسه و با همکاری بنیاد توسعه پایدار ایران با  حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه، روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار می شود.

کلیدواژه ها: مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها | پایداری توسعه در ایران | پنل علمی و سیاست پژوهی |