انتخاب دکتر غلامرضا ذاکرصالحی بعنوان سخنران ویژه در نشست تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۷ | 

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی بعنوان سخنران ویژه در نشست تخصصی «حکمرانی و سیاستگذاری باز در آموزش عالی، بررسی جایگاه کنشگران» در دومین کنفرانس سیاستگذاری و حکمرانی عمومی سخنرانی میکند.

کلیدواژه ها: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی | دومین کنفرانس سیاستگذاری و حکمرانی عمومی | نشست تخصصی |