برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کارگاه­ها، ویژه دانش ­افزایی مدیران ارشد دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۶ | 
اولین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کارگاه­ها، ویژه دانش ­افزایی برای مدیران ارشد دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سی ام دی ماه نود و هفت در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
 

در این جلسه که با حضور مدیران مؤسسه و نمایندگان معاونت­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان­های مرتبط، به میزبانی موسسه برگزار شد. نحوه برگزاری کارگاه­های دانش ­افزایی برای مدیران ارشد دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این کارگاه­ها با اثربخشی هر چه بیشتر با محوریت مؤسسه پژوهش و برنامه ­ریزی، اجرا شود.


کلیدواژه ها: شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کارگاه­ها |