در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی موسسه صورت پذیرفت: عقد تفاهم نامه همکاری بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و موسسه خیریه محک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲ | 
تفاهم نامه همکاری در زمینه همکاری های مشترک پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتها، بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و  موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک منعقد شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه  تفاهم نامه یاد شده به امضای دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و آراسب احمدیان رئیس موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک رسید.
گفتنی است: حمایت علمی موسسه از پنجمین همایش بین المللی مسئولیت شرکتها با محوریت مدلهای برنامه ریزی، مدل های اجرا و استاندارسازی گزارش دهی و همچنین اطلاع رسانی برگزاری همایش به تمامی اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی عمده محورهای تفاهم نامه منعقده بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک است.

کلیدواژه ها: آراسب احمدیان | محک | تفاهم نامه همکاری | مسئولیت اجتماعی دانشگاهها |