نشست هم اندیشی و مراسم تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 
همزمان با بیست و نهم دی ماه روزی هوای پاک، مراسم تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
 
در این نشست که به بهانه روز هوای پاک و با حضور رئیس، معاونین، اعضای هیأت علمی موسسه، رئیس موسسه آموزش عالی گیل، رئیس مدرسه طبیعت نوج و پژوهشگران حوزه آموزش عالی پایدار در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد در ابتدا دکتر نورشاهی رئیس موسسه ضمن خوش آمد به اعضا هدف از تشکیل این نشست را بحث در مورد نگرانی برای آینده و مسئولیت دانشگاه بعنوان نهادی که برای جامعه فکر میکند عنوان نمود و اضافه کرد: دانشگاهها بعنوان نهادی که برای جامعه اندیشه میکنند و نبض حرکتی جامعه را بدست دارند باید از خود شروع کنند. ما باید نسبت به آینده و مواهب الهی که در اختیار داریم احساس مسئولیت داشته باشیم. آنچه امروز در اختیار ما است صرفا متعلق به ما نیست بلکه میراثی است که باید در اختیار آیندگان قرار گیرد.
در ادامه دکتر ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه و دبیر نشست اعلام نمود: موسسه از مدتها پیش در مورد آموزش عالی پایدار حرکت خود را آغاز نموده و در این رابطه دو همایش با عنوان " آموزش عالی پایدار" در سالهای ۸۲ و ۹۲ برگزار نمود. همچنین در یک مقطع، شاخص های آموزش عالی پایدار برای وزارت علوم ارسال و از وزارتخانه درخواست نمود تا در رتبه بندی دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد. اعضای هیأت علمی موسسه ضمن تدوین مقاله هایی ارزشمند در مورد آموزش عالی پایدار نسبت به راهنمایی هشت مورد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در موضوع آموزش عالی پایدار اقدام نموده اند. وی از این نشست بعنوان یک نقطه شروع یاد نمود که در صورت مشارکت اعضا، جلسه آینده با حضور روسای سیزده دانشگاه برتر کشور برگزار شود و به آنها اعلام کنیم در حوزه آموزش عالی پایدار از جانب پژوهشگران پژوهشهایی انجام شده است که میتوانند از نتایج آن استفاده کنند. ذاکرصالحی چهار پرسش اساسی را مطرح و برای یافتن پاسخ آنها ازشرکت کنندگان استمداد طلبید: ازجمله نوع و ماهیت برنامه های درسی مورد نیاز که بتواند مفاهیم پایداری را به دانشجویان منتقل کند. هم چنین نحوه پرکردن شکاف و فاصله بین آموزش عالی ایران و دستاوردهای نظری وعملی درسطح جهان.
سپس روسای موسسه آموزش عالی گیل و مدرسه طبیعت نوج تجارب ویژه محلی خودرا درخصوص آموزش پایدار به اشتراک گذاشتند و پژوهشگران حاضر در این نشست آثار خود در مورد موضوع آموزش عالی پایدار را معرفی نمودند. 
در پایان از جانب رئیس موسسه با اهدای لوح تقدیر و تندیس موسسه ازچهل اثر شامل مقاله.رساله.کتاب وطرح درس در حوزه آموزش عالی پایدار تقدیر بعمل آمد.

کلیدواژه ها: روز هوای پاک | آموزش عالی پایدار | تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار |