پیام خود را بنویسید
 

اعضای هیات علمی کشور چه تعداد هستند؟

 | تاریخ ارسال: 1397/10/16 | 
تهران - ایرنا - بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در حال حاضر ۸۵ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشغول به کار هستند.
 
به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کم و پر دانشجوترین استان ها مشخص شد.
طبق آمار این موسسه در سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵، کم دانشجوترین استان، ایلام با تعداد ۲۸ هزار و ۸۹۰ دانشجو و پر دانشجو ترین استان هم استان تهران با ۷۷۶ هزار و ۲۴۵ دانشجو شناخته شد.

**۵۰ هزار هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی 
ذکر این آمار در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی ضروری است که در دانشگاه های دولتی ۵ هزار و ۱۵۴ استاد تمام، ۱۰ هزار و ۲۳۵ دانشیار، ۲۶ هزار و ۹۱۹ استادیار، ۷ هزار و ۸۹۱ مربی، ۵۲ مربی آموزشیار و در کل ۵۰ هزار و ۲۵۱ عضو هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی فعالیت دارند. 
با احتساب اعضای هیأت علمی تمام وقت در بخش غیردولتی، هم اکنون ۸۵ هزار و ۵۹۴ عضو هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های کشور حضور دارند.

**سهم زنان در پذیرش دانشگاه ها
سهم زنان در پذیرش دانشگاه ها به این شرح است که استان های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به ترتیب با ۳۸.۷ درصد و ۳۸.۸ درصد کمترین میزان دانشجوی زن و استان البرز با ۵۱.۳ درصد بیشترین تعداد دانشجوی زن را دارند.

**علوم انسانی؛ بیشترین هیأت علمی ترین 
توزیع اعضای هیأت علمی تمام وقت در گروه های تحصیلی نشان می دهد ۳۰.۷ درصد اعضای هیأت علمی در گروه علوم انسانی تدریس می کنند. 
دو گروه تحصیلی فنی و مهندسی و علوم پزشکی به طور یکسان ۲۱.۳ درصد اعضای هیأت علمی تمام وقت را به خود اختصاص داده اند. همچنین کمترین تعداد اعضای هیأت علمی در گروه هنر با آمار ۳.۸ درصد مشغول به تدریس هستند.

لینک خبر

کلیدواژه ها: ایرنا | آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |