تقدیر از دو دستاورد فناورانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
از سوی دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر اجرایی نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری از رونمایی از دو طرح فناورانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تقدیر شد.

دکتر عبدالساده نیسی دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دکتر علی باستی دبیر اجرایی نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با ارسال احکامی از رونمایی از سامانه های "سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی (سهام)" و "شبکه پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی" تقدیر نمودند.

 "سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی (سهام)" به منظور جمع آوری و صحت سنجی هوشمند آمار ثبتی حوزه های مختلف آموزش عالی  از دانشگاه و موسسات آموزش عالی با قابلیت ایجاد گزارشات آماری متنوع و سامانه "شبکه پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی" برای اطلاع از نسبت اشتغال فارغ التحصیلان هر سال (با فاصله منطقی  4 سال) و هم در سطح دانشگاه برای اطلاع از وضعیت متغیر های مربوط به اشتغال و بیکاری و شکاف های مهارتی و بازخورد آن برای برنامه های درسی و با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار ایجاد شده است.

گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه دستاورهای پژوهش و فناوری از تاریخ سوم الی ششم دیماه با شعار "پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی" در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
 

         

کلیدواژه ها: هفته پژوهش | نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری | سهام | پیمایش فارغ التحصیلان |