پیام خود را بنویسید
 

کدام دانشگاه ها بیشترین دانشجو را دارند؟

 | تاریخ ارسال: 1397/9/12 | 
تهران - ایرنا - بر اساس تازه ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سه دانشگاه دولتیِ زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، بیشترین تعداد دانشجو را از آن خود کرده اند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی که زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را در شش فصل منتشر کرده است. 
این کتاب در هر فصل به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش می پردازد. 
در ادامه به ارائه آماری از همین کتاب پرداخته می شود که توزیع دانشجویان را بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و دانشگاه نشان می دهد. 

**چند دانشجو در کشور داریم؟ 
توزیع درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ حاکی از آن است که از مجموع چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ دانشجوی شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی کشور، ۴۶ درصد معادل یک میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۹۶ نفر دانشجوی دختر و ۵۴ درصد، معادل دو میلیون و ۲۰۲ هزار و ۲۳۱ نفر از دانشجویان را مردان تشکیل می دهند. 

**تحصیل ۵۳ درصدی دانشجویان در دولتی ها 
بر اساس همین آمار، ۵۳.۸۶ درصد دانشجویان معادل دو میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۶۸ دانشجو در موسسات آموزش عالی بخش دولتی تحصیل می کنند. 
در این میان، ۸۸.۶۱ درصد دانشجویان، معادل سه میلیون و ۶۰۹ هزار و ۹۴۴ نفر در دوره های روزانه مشغول به تحصیل هستند. 
**علوم انسانی پرطرفدارترین گروه آموزشی 
آمار دیگری از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نشان می دهد که ۴۶.۹۴ درصد دانشجویان، معادل یک میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۳ نفر در گروه علوم انسانی، ۵.۹۲ درصد دانشجویان، معادل ۲۴۱ هزار و ۴۰ نفر در گروه علوم پایه، ۶.۱۸ درصد دانشجویان، معادل ۲۵۱ هزار و ۷۱۵ نفر در گروه علوم پزشکی، ۲۸.۸۹ درصد دانشجویان، معادل یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۷۳۰ نفر در گروه فنی مهندسی، ۳.۹۴ درصد دانشجویان، معادل یک ۱۶۰ هزار و ۳۲۰ نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و ۸.۱۵ درصد دانشجویان، معادل ۳۳۱ هزار و ۹۵۹ نفر در گروه هنر مشغول به تحصیل هستند. 

**دانشگاه آزاد؛ پر دانشجوترین دانشگاه 
بر اساس توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش عالی، ۳۷.۸۲ درصد دانشجویان، معادل یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۳۴ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند و این آمار حاکی از آن است که این دانشگاه بیشترین تعداد دانشجو را میان تمام دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارد. 
همچنین کمترین تعداد دانشجویان معادل ۰.۷۹ درصد که ۳۲ هزار و ۱۴۸ نفر را نشان می دهد در دستگاه های اجرایی تحصیل می کنند. 

**استان تهران؛ پر دانشجوترین استان 
استان تهران با ۲۱.۹۲ درصد، معادل ۸۹۲ هزار و ۸۴۳ نفر دارای بیشترین تعداد دانشجو در بین سایر استان های کشور است. 
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، استان های ایلام با ۰.۸۶ درصد، معادل ۳۵ هزار و پنج نفر، خراسان شمالی با ۰.۹۱ درصد، معادل ۳۶ هزار و ۹۹۷ نفر، همچنین کهگیلویه و بویر احمد با ۱.۰۱ درصد، معادل ۴۱ هزار و ۲۰۹ نفر، کمترین تعداد دانشجو را از آن خود کرده اند. 

**فراوانی دولتی ها در ۳ استان 
بیشترین درصد دانشجویان بخش دولتی به کل دانشجویان به ترتیب در استان های خراسان جنوبی شامل ۷۵.۵۵ درصد، ایلام ۷۳.۶۸ درصد، سیستان و بلوچستان ۷۰.۸۲ درصد اعلام شده است. 
این آمار نشان می دهد کمترین تعداد دانشجو مربوط به استان های قزوین ۳۷.۰۹ درصد، مازندران ۴۷.۰۹ درصد و تهران با ۴۷.۳۱ درصد، است. 

**پرتعدادترین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم 
از بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد و تبریز بیشترین تعداد دانشجو را پس از دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای دارا هستند. 
 


کلیدواژه ها: آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | ایرنا | خبرگزاری ایرنا |