سخنرانی دکتر نورشاهی و دکتر منیعی در سمینار آسیب شناسی نظام آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 

 
دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه و دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه در سمینار "آسیب شناسی نظام آموزش عالی ایران" که در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آذرماه از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سخنرانی می کنند. از علاقمندان برای حضور در نشست دعوت بعمل می آید.
کلیدواژه ها: دکتر رضا منیعی | دکتر نسرین نورشاهی | آسیب شناسی نظام آموزش عالی ایران | دانشگاه تهران |