حضور اعضای هیأت امنای منطقه دو پژوهشی در موسسه

 | تاریخ ارسال: 1397/9/11 | 

نشست صمیمانه اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امناء منطقه دو پژوهشی در محل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
در این نشست که با حضور جمعی از اعضای حقیقی، روسای برخی از موسسات عضو هیئت امناء منطقه دو پژوهشی، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی منطقه دو و معاونان و مشاورین موسسه و معاون مرکز هیئت های امنا برگزار گردید در ابتدا دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیئت امناء منطقه دو پژوهشی، ضمن خیرمقدم، با اشاره به اینکه این جلسه دومین جلسه مشترک بین موسسه و اعضای هیأت امناء منطقه دو است، هدف از تشکیل این جلسه را تعامل و برقراری ارتباط اعضای حقیقی هیئت امنا با موسسات عضو و همچنین تأکید بر ظرفیتهای هیئت امنا برای تسهیل ارتباط بدنه جامعه با موسسات آموزش عالی دانست و بر نقش هیئت های امنا بعنوان رابط بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با جامعه تأکید نمود.
در ادامه معاون پژوهشی موسسه گزارشی از عملکرد موسسه را خدمت حضار ارائه نمود و سپس اعضای مدعو به بیان نظرات، دیدگاهها و انتظارات خود از عملکرد موسسه، مرکز هیأت امنای وزارت علوم و همچنین بهبود عملکرد هیئت های امنا پرداختند.

گفتنی است این نشست در راستای اجرای بخشنامه مقام عالی وزارت در خصوص لزوم ارتباط بیشتر اعضای هیأت های امنای با دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار شد.


کلیدواژه ها: هیات امنای منطقه دو پژوهشی | بازدید اعضای هیات امنا |