برگزاری کارگاه ایجاد اکو سیستم کارآفرینی در دانشگاهها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۸ | 


کارگاه ایجاد اکو سیستم کارآفرینی در دانشگاهها، با حضور روسا و مدیران برخی دانشگاههای کشور توسط موسسه و با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و انجمن توسعه علمی ایران پنجم آذرماه در دانشگاه فنی حرفه ای برگزار می شود. 

گفتنی است مدرس این کارگاه پرفسور دونگره از اساتید برجسته دانشگاه میسور هند و مخاطبان آن روسا و مدیران دانشگاهها می باشند.

کلیدواژه ها: پرفسور دونگره | دانشگاه میسور هند | اکو سیستم کارآفرینی در دانشگاهها |