سخنرانی دکتر انتظاری و دکتر روشن در همایش تامین منابع مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۷ | 

 
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری و دکتر احمدرضا روشن در دومین همایش تامین منابع مالی در آموزش عالی، با موضوع "نظریه ها و رویه های تامین مالی آموزش عالی کشور" در روز ۴شنبه مورخ ۹۷/۸/۳۰ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
کلیدواژه ها: دومین همایش تامین مالی در آموزش عالی | دکتر احمدرضا روشن | دکتر یعقوب انتظاری |