انتخاب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری بعنوان یکی از کمیته های برتر دستگاههای اجرایی کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱ | 
توسط مرکز آمار صورت گرفت:
انتخاب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری بعنوان یکی از کمیته های برتر دستگاههای اجرایی کشور
همزمان با روز ملی آمار و برنامه ریزی، مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی با حضور رئیس و مدیران مرکز آمار ایران، جمعی از پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان، برگزیدگان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این نشست که به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی توسط مرکز آمار ایران برگزار شد از کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، با عنایت به مدیریت شایسته و همکاری موثر با مرکز آمار ایران با اهدای تندیس و لوح تقدیر به دبیر کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی شد.
کلیدواژه ها: روز آمار و برنامه ریزی | کمیته برتر | کمیته آمار بخشی | کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان |