کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

چاپ کتاب مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟

 | تاریخ ارسال: 1397/8/1 | 
کتاب “مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟” به اهتمام دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی گردآوری و در ۷۹ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.
در این کتاب می خوانیم:
از کیفیت تا کمیت در آموزش عالی ایران: مسئله چیست (محمد یمنی)
آینده آموزش عالی ایران (جعفر توفیقی)
دانشگاه ایرانی در دو راهی (مقصود فراستخواه)
آینده دانشگاه در ابهام (محمد امین قانعی راد)
آموزش عالی در مسیر حرفه گرایی (ابراهیم صالحی عمران)
تحلیلی بر قوانین و مقررات سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سالهای اخیر (احسان جمالی)

اطلاعات بیشتر...

کلیدواژه ها: مجموعه سخنرانی های میزگرد | آموزش عالی به کجا می رود | دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی |