عقد تفاهم نامه همکاری بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه ملایر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۶ | 
تفاهم نامه همکاری در زمینه همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مالی  بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه ملایر منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه  تفاهم نامه یاد شده به امضای دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر محمد ملکی رئیس دانشگاه ملایر رسید.
گفتنی است: همکاری‌های مشترک علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مالی در تدوین، اصلاح و بروزرسانی برنامه راهبردی دانشگاه و انتقال تجربیات به ستاد وزارت علوم و سایر دانشگاه ها، پشتیبانی برنامه راهبردی دانشگاه با رویکرد علمی و مشارکتی در مراحل طراحی، پیاده سازی،  اجرا و تبادل اسناد و گزارش های مطالعاتی و علمی در ارتباط با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاهی، همکاری مشترک در مسیر نهادسازی، مبادله پژوهش گر، کارشناس، مشاورین تخصصی، نرم افزارها و سخت افزارها در مسیر تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت اثربخش دانشگاهی و سایر موارد مورد توافق،همکاری های آموزشی، مبادله استاد و دانشجو، تربیت نیروی متخصص در قالب تعریف دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در رشته های مورد نیاز به صورت آموزشهای رسمی و غیر رسمی، برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی برای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی و توانمند سازی مدیران، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و موسسه، گسترش همکاری های پژوهشی و حمایت‌های لازم از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در قلمرو آموزش عالی، همکاری مشترک در برگزاری همایشها، نشستها و پنل های تخصصی و پدید آوردن آثار علمی در برگیرنده کتاب، نشریه، ویژه نامه در ارتباط با مسائل دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور، مستند سازی مجموعه مذاکرات و تدوین درسنامه های علمی، سیاستی، مدیریتی، مالی، اجرایی و ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیت های مشترک و تولیدات علمی حاصله برای انتقال تجربیات همکاری موسسه و دانشگاه به ستاد وزارت علوم و سایر دانشگاه ها، اجرا و پیاده سازی مرحله آزمایشی طرحهای پژوهشی جامع مؤسسه عمده محورهای تفاهم نامه منعقده بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه ملایر است.