برنامه بهبود و باز آفرینی موسسه رونمایی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 

در این نشست که با حضور اعضای هیأت رئیسه، مدیران، اعضای هیأت عملی، کارشناسان و کارکنان موسسه برگزار شد دکتر نورشاهی رئیس موسسه ضمن رونمایی از برنامه مذکور، اشاره نمود: این برنامه خروجی تلاش تک تک همکاران موسسه است و تمامی اعضا در این برنامه نقش دارند. دکتر نورشاهی با بیان اینکه این برنامه شامل ۱۱ عنوان برنامه اقدام و با مشمولیت کل اعضای موسسه می باشد اظهار امیدواری نمود تا با همراهی تمامی اعضای موسسه اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شود. ایشان همچنین اعلام نمود جلسات دوره ای منظم بمنظور بررسی پیشبرد برنامه برگزار خواهد شد.

گفتنی است برنامه بهبود و بازآفرینی موسسه در راستای ارتقاء بهره وری و عملکرد موسسه و پس از بحث و تبادل نظر در جلسات کارشناسی و عمومی با حضور تمامی اعضای موسسه تدوین شده است.


کلیدواژه ها: برنامه بهبود و باز آفرینی | باغ نگارستان |