برگزاری پنل تخصصی: مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 
پنل تخصصی "مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی" با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با هدف واکاوی ابعاد مفهومی و روش شناختی پژوهش های تطبیقی در آموزش عالی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در محل موسسه برگزار شد.
کلیدواژه ها: چارچوبهای مفهومی و روشی | مطالعات تطبیقی درآموزش عالی | پنل تخصصی |