برگزاری دوره بهبود کیفیت دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 
کارگاه "بهبود کیفیت دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها"؛ توسط آقای دکتر پرویز ساکتی؛ عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شیراز، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان روز چهار­شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ به‌ مدت  ۸  ساعت  برگزار شد.