گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه با روزنامه ایران

دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس و عضو هیأت علمی موسسه در گفتگو با روزنامه ایران در خصوص "چنبره دیوان‌سالاری بر نهاد علم" نظرات خود را بیان کرد.
 
کتاب «گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه‌پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی» پژوهش دکتر مقصود فراستخواه درباره دانشگاه‌های ایران است که از‌سوی «انتشارات آگاه» منتشر شده است. او پیش از این در کتاب «تاریخ هشتاد ساله» به‌ موضوع و مسأله دانشگاه و دانشگاهیان پرداخته بود و در این کتاب دوباره طی چهارده فصل به کنکاش در این زمینه می‌پردازد؛ چرا که معتقد است بدون فهم سوانح دانشگاه در ایران و بدون تحلیل دقیق مسائل آموزش عالی در این سرزمین نمی‌توانیم برای بسیاری از روندهای کنونی جامعه ایرانی و احتمالات آتی آن توضیح رضایت‌بخشی ارائه کنیم.
 
کلیدواژه ها: روزنامه ایران | چنبره دیوان سالاری بر نهاد علم | دکتر مقصود فراستخواه | گاه و بی گاهی در ایران |