سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی

IRPHE Logo

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی - دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی درسی؛ طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

کلیدواژه ها: رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی درسی | دکتر فاطمه زهرا |