کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس