برگزاری پنل تخصصی (مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه)

پنل تخصصی مربوط به پژوهش جاری در موسسه با عنوان «مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه» با حضور تیم تحقیق و با مشارکت روسای برخی از مراکز پژوهشی، رئیس و اعضای هیأت مدیره و نمایندگان بیش از بیست سازمان مردم نهاد در سالن جلسات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه در ابتدای نشست  خانم دکتر نورشاهی رئیس موسسه و مجری طرح ضمن خوش آمد به شرکت کنندگان در پنل، هدف از برگزاری این نشست را کمک به مفهوم و تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش گیری آنها از جامعه بیان و اعلام نمودند: این پنل فاز ابتدایی پروژه مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان است و امیدوارم با ارائه نظرات اعضای پنل نسبت به انتظارات سازمانهای مردم نهاد از جامعه دانشگاهی بیش از گذشته مطلع شویم.  
 
ایشان سازمانهای مردم نهاد را قلب مهربان جامعه توصیف و اعلام نمودند: امیدوارم این پروژه یک مقدمه برای برقراری ارتباط بیشتر بین دانشگاهیان و بدنه جامعه باشد و بنده و همکارانم در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بتوانیم بعنوان یک پیشگام این مهم را به سرانجام برسانیم.
در ادامه آقای دکتر مقصود فراستخواه عضو تیم تحقیق با اعلام اینکه: تجربه زیسته سازمانهای مردم نهاد بعنوان پوینده های اجتماعی  در اثربخشی این طرح پژوهشی بسیار کارآمد خواهد بود اظهار نمود: تاکنون مسائل دانشگاه و جامعه بیشتر ارتباط دانشگاه و صنعت بوده است و این پژوهش در صدد ایجاد ارتباط موثر با بدنه جامعه می باشد. جامعه سفارش‌های خاموش بسیاری دارد و نیازمند دانش تخصصی و میان رشته‌ای است. دانشگاهها می‌توانند از طریق تعامل دو سویه با سازمانهای مردم نهاد به تامین نیازهای دانشی لازم برای انجام مسوولیت‌های اجتماعی کمک کند.
سپس اعضای شرکت کننده در پنل با استقبال از برگزاری این نشست نظرات خود را در خصوص مشکلات مراکز مردم نهاد اعلام و به بیان انتظارات خود از جامعه دانشگاهی برای حل مشکلات این سازمانها پرداختند.