پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

تغییر مشخصات حساب بانکی ویژه خرید نشریات موسسه

مراجعین محترم، به استحضار می رساند با توجه به تغییر مشخصات حساب بانکی موسسه، از این پس جهت خرید نشریات موسسه از اطلاعات حساب بانکی جدید به شرح زیر استفاده نمایید.
حساب ۴۰۰۱۰۲۱۷۰۳۰۰۸۱۱۷ بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی با شناسه ۳۰ رقمی ۳۲۷۰۲۱۷۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۱۳۵۷۲۱۳۹۵۲۰۱ و شماره شبای IR۶۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۱۷۰۳۰۰۸۱۱۷