پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

اطلاعیه در خصوص جذب نیروی حسابدار

حسب نیاز فوری و مقطعی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه به خدمات حسابداری، از متقاضیان واجد شرایط برای انجام امور حسابداری با جبران خدمات ساعتی (قرارداد شش ماهه) دعوت به عمل می آید.
خواهشمند است متقاضیان محترم جهت اطلاعات از شرایط مورد نیاز با شماره تلفن ۲۳۵۱۷۱۳۹ دفتر ریاست تماس حاصل فرمایید.