اخبار و اطلاعیه ها - اطلاعیه در خصوص ثبت نام دانشجویان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
اطلاعیه:
دانشجویان ورودی ۹۵ و ۹۶ برای ثبت نام در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۹ الی ۱۴ به موسسه مراجعه نمایند.