اخبار و اطلاعیه ها - مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ۱۳۹۶
مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
کلیه مدارک زیر بایستی به صورت تکمیل شده به همراه لوح فشرده حاوی کلیه فرم ها و مدارک در روز ثبت‌نام به مسئول آموزش تحویل شود در غیر این صورت از ثبت‌نام دانشجو ممانعت بعمل می آید.
1- اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل و معدل دوره کارشناسی در آن قید شده باشد.
•  پذیرفته‌شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی‌باشند، لازم است فرم «و» را به تأیید دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی خود برسانند.
2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن.
3- شش قطعه عکس تمام رخ ۳×۴ تهیه شده در سال جاری.
4- اصل مدرک نظام وظیفه (برای آقایان)
5- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
6- اصل مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر)
7- فرم‌های تکمیل شده پیوست برای نام‌نویسی: